Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Số liệu LĐVLDN năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

10:44, Thứ Hai, 2-5-2022

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19: về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
Kế hoạch đào tạo nghề năm 2022
Các Quyết định hỗ trợ NLĐ ảnh hưởng dịc bệnh covid19n chi tiết(hỗ trợ trẻ em, hỗ trợ NLĐ, hỗ trợ hộ kinh doanhhỗ trợ hộ kinh doanh hỗ trợ NLĐ ngừng việc làmhỗ trợ LĐ tạm hoãn vl)
Danh sách nhu cầu người lao động bị ảnh hưởng dịch covid-19 tại TP HCM và 4 tỉnh lân cận( bs lần 2)
Ds khảo sát (chi tiết) các nhóm đối tượng có nhu cầu về quê theo cv 1468 của sở LDTBXH
BC tổng kết nguồn nhân lực lao động trực tiếp, đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2018 - 2020
Tổng kết 10 nãm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU ngày 17/8/2011 cüa Ban thường vụ Tinh ủy Quảng Trị (khóa XV) về tăng cường lãnh đạo công tác ĐTN cho LĐNT
Kế hoạch mở lớp Đào tạo nghề năm 2021
Kế hoạch thu thập, tổng hợp, lưu trữ thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện
Tình hình việc làm quý 1/2021( XKLD)
Số liệu việc làm, đào tạo nghề, trình độ chuyên mô kỷ thuật
Tổng hợp số liệu lao động qua các năm 2016-2020
Báo cáo tình hình việc làm quý 1( danh sách lao động)
Cập nhật NHANH lao động người Việt Nam đang tham gia XKLĐ nước ngoài( tính đến ngày 06/3/2020)
Tổng hợp giải quyết việc làm năm 2019
Tổng hợp đào tạo nghề năm 2019( kinh phí thực hiện)
Tình hình thực hiện ĐTN đến 15/11/2019
Tình hình đào tạo nghề cho LĐNT 9 tháng năm 2019
Tổng hợp số lượng học viên, kinh phí thực hiện, lao động có việc làm ntm
Tổng hợp học sinh THCS và THPT trên địa bàn huyện
Tổng hợp số liệu việc làm 6 tháng đầu năm 2019
Kế hoạch thực hiện truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019
Kế hoạch điều tra Cung-Cầu lao động năm 2019
BTH thống kê dân số, lao động, việc làm theo giới tính, ngành nghề trình độ chuyên môn kỷ thuật
BTBiểu tổng hợp thống kê dân số, lao động việc làm chia theo giới tính, ngành nghề trình độ chuyên môn, kỷ thuật 
Biểu tổng hợp thống kê dân số, lao động việc làm chia theo giới tính, ngành nghề
trình độ chuyên môn, kỷ thuật
Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019

Danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh
Việc làm quý 1/ 2018
Cầu 51 doanh nghiệp điều tra có thông tin
Biểu tổng hợp số liệu lao động năm 2016( số mới nhất)
Đào tạo nghề qua các năm( 2009-2016) theo Quyết định 1956
Đào tạo nghề năm 2017

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ