Chi tiết - Huyện Cam Lộ

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ

 

UBND HUYỆN CAM LỘ

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3871535  Fax: 0233.3871535
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Trần Anh Tuấn          

CT UBND

0915023667

 trananhtuancl@quangtri.gov.vn

Ông: Trần Hoài Linh

PCT. UBND

0949659333

 tranhoailinh@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Thanh Bắc

PCT. UBND

0982127108

 nguyenthanhbac@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 590

Tổng lượt truy cập: 5.993.684