Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Trung tâm QLC, MT&ĐT

TRUNG TÂM QLC, MT&ĐT

I. Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Quản ý chợ, Môi trường và Đô thị huyện Cam Lộ (Trung tâm QLC, MT&ĐT) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Cam Lộ, có trụ sở tại Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm QLC, MT&ĐT huyện Cam Lộ thực hiện chức năng quản lý các hoạt động trong phạm vi các chợ (Chợ Trung tâm, Chợ Phiên, Chợ Cùa, Chợ Ngã Tư Sòng); cung cấp dịch vụ công về môi trường, cảnh quan và công trình đô thị trên địa bàn huyện Cam Lộ 

II. Tổ chức bộ máy: Trung tâm QLC, MT&ĐT huyện Cam Lộ có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. 

1. Giám đốc Trung tâm QLC, MT&ĐT là người đứng đầu của Trung tâm, trực tiếp quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. 

2. Phó Giám đốc Trung tâm QLC, MT&ĐT là người giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm. 

TRUNG TÂM QLC, MT&ĐT

Địa chỉ: Số 278A, đường 2/4, Chợ Cam Lộ, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Ngô Thị Bạch Mai

Giám đốc

0943155333

ngothibachmai@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Văn Huân

 

0914033444

levanhuan@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 1038

Tổng lượt truy cập: 5.994.133