Lịch làm việc - Huyện Cam Lộ

lịch làm việc 28/11-02/12/2022

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

Ghi chú

Thứ 2 – ngày 28/11

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà làm việc tại cơ quan(cả ngày)

Phòng Lao động-TB&XH

Chiều

Thứ 3 – ngày 29/11

Sáng

Đ/c Vĩnh họp UBND huyện thông qua báo cáo KT-XH, AN-QP năm 2022

HT.UBND huyện

Đ/c Hà làm việc tại cơ quan

Phòng Lao động-TB&XH

Chiều

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà họp đánh giá kiểm điểm cuối năm 2022

Toàn thể CBCC

Phòng Lao động-TB&XH

Thứ 4 – ngày 30/11

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà làm việc tại cơ quan

Phòng Lao động-TB&XH

Chiều

Đ/c Vĩnh tham gia đoàn đi kiểm tra công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

Đ/c Nhung

Xã Cam Nghĩa

Đ/c Hà làm việc tại cơ quan

Phòng Lao động-TB&XH

Thứ 5 – ngày 01/12

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà tham gia viếng NTLS huyện nhân kỷ niệm 31 năm ngày tái lập huyện Cam Lộ( 01/12/1991-01/12/2022)

Toàn thể CBCC

NTLS huyện

Chiều

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà làm việc tại cơ quan

Phòng Lao động-TB&XH

Thứ 6 – ngày 02/12

Sáng

Đ/c Vĩnh dự họp theo KH của Công An huyện( hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn huyện)

Công an huyện

Đ/c Hà dự họp “ hòa nhập người khuyết tật” do tỉnh Hội tổ chức( 1 ngày)

KS Đông Trường Sơn-Đông Hà

Chiều

Đ/c Vĩnh làm việc tại cơ quan

Phòng Lao động-TB&XH

]]>
Thủ tục hành chính

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ