Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Phòng Y tế

PHÒNG Y TẾ

I. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh; chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dân số; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng: Phòng Y tế có Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

1. Trưởng phòng: là người đứng đầu của phòng Y tế huyện, là Ủy viên UBND huyện do HĐND huyện bầu, do chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND huyện theo quy chế làm việc và phân công của UBND huyện;

Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với UBND, chủ tích UBND huyện và Sở Y tế về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; báo cáo công tác trước HĐND và UBND huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyện môn, các tổ chức chính trị - xã hội huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: Số 212, đường 2/4, Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Nguyễn Thị Mỹ Loan

Trưởng phòng

0982506555  

 nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn

Bà: Thái Thị Hậu              

0984004900  

 thaithihau@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 2809

Tổng lượt truy cập: 6.011.786