Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội.

9:40, Thứ Hai, 2-5-2022

Văn bản quy định:
Cụ thể:
- Điều 22, NĐ 136/2013/NĐ-CP
- TTLT 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)
Một bộ hồ sơ, gồm có:
+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ;
+ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội;
+  Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng
+ Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa tính mạng của đối tượng
+ Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, nơi đối tượng đang ở hoặc nơi phát hiện thấy cần bảo vệ khẩn cấp.
+ Quyết định tiếp nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thời gian: Không quy định
File đính kèm

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ