Lịch làm việc - Huyện Cam Lộ

Lịch làm việc tuần 25 (từ ngày 17/6-21/6/2024)

    UBND HUYỆN CAM LỘ      

PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG LĐ-TBXH CAM LỘ

Từ ngày: 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024

-----

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

Ghi chú

Thứ 2- ngày 17/6

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn hội ý cơ quan

Tập thể CBCC

Phòng LĐ-TBXH

Chiều

Đ/c Vĩnh kiểm tra Chương trình giảm nghèo bền vững

Đ/c Như

Cam Tuyền, Thủy, Hiếu

Đ/c Hà, Tuấn làm việc tại cơ quan

Phòng LĐ-TBXH

Thứ 3- ngày 18/6

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Tuấn làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng LĐ-TBXH

Chiều

Đ/c Tuấn họp tại LĐLĐ huyện

LĐLĐ

Thứ 4- ngày 19/6

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Tuấn làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Hà dự Hội thảo về Bình đẳng giới tại KS Công đoàn

KS. Công đoàn

Chiều

Đ/c Hà làm việc tại cơ quan

Phòng LĐ-TBXH

Thứ 5- ngày 20/6

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng LĐ-TBXH

Chiều

14h: Đ/c Vĩnh dự chương trình làm việc của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về CTMTGNBV

Sở LĐ-TBXH

Thứ 6- ngày 21/6

Sáng

Đ/c Vĩnh dự Hội nghị giao bao công tác KT,GS 6 tháng đầu năm 2024

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Hà, Đ/c Tuấn làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng LĐ-TBXH

Chiều

14h: Đ/c Vĩnh dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023 - 2024  

Bộ CHQS Tỉnh

]]>
Thủ tục hành chính

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ