Lịch làm việc - Huyện Cam Lộ

Lịch làm việc tuần 21 (từ ngày 20/5-24/5/2024)

    UBND HUYỆN CAM LỘ      

PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG LĐ-TBXH CAM LỘ

Từ ngày: 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024

-----

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

Ghi chú

Thứ 2- ngày 20/5

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn hội ý cơ quan

Tập thể CBCC

Phòng LĐ-TBXH

Chiều

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn họp với cán bộ LĐTBXH xã, thị trấn

Tập thể cơ quan, mời lãnh đạo Bưu điện và kế toán dự

Phòng LĐ-TBXH

Thứ 3- ngày 21/5

Sáng

Đ/c Vĩnh làm việc với Đoàn Giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG XD NTM và Giảm nghèo bền vững

P. HĐ

Đ/c Hà, Đ/c Tuấn làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng LĐ-TBXH

Chiều

Đ/c Vĩnh làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Tuấn dự khai giang lớp đào tạo nghề tại Bảng Sơn, Cam Nghĩa

Cam Nghĩa

Thứ 4- ngày 22/5

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng LĐ-TBXH

Chiều

Thứ 5- ngày 23/5

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng LĐ-TBXH

Chiều

 

Thứ 6- ngày 24/5

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Tuấn kiểm tra công tác điều tra lao động tại các xã, thị trấn (cả ngày)

Chiều

]]>
Thủ tục hành chính

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ