Các cụm Công nghiệp - Huyện Cam Lộ

Các cụm Công nghiệp

Cụm công nghiệp Cam Thành

Cụm công nghiệp Cam Thành bao gồm 02 khu vực (Khu vực Tân Trang và Khu vực Tân Định) được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận tại Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị trên cơ sở xác lập hai cụm: Cụm Công nghiệp - TTCN Tân Trang phê duyệt tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND...

Cụm công nghiệp Cam Hiếu

Cụm công nghiệp Cam Hiếu tổng diện tích 70 ha, được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số: 2366/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 912

Tổng lượt truy cập: 5.994.007