Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thao

7:42, Thứ Sáu, 10-5-2024
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thao

Bà Nguyễn Thị Thao, sinh năm 1950, thường trú tại thôn Phương An 1 xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ là đối tượng thương binh 4/4, người hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày và có công giúp đỡ cách mạng. Có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được Kho bạc Nhà nước tỉnh tài trợ nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng. 

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ