Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cuối năm 2023

9:20, Thứ Sáu, 15-3-2024
Tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cuối năm 2023

Qua đó, phòng Lao động triển khai nội dung Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2023 trên địa bàn huyện cho hơn 100 cán bộ, công chức, đội ngũ trưởng thôn làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. Quán triệt thời gian thực hiện rà soát theo đúng Kế hoạch.

Tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện về công tác giảm nghèo. Trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện. Đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

                                                                           Tác giả

                                                                   Nguyễn Bích Như

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ