Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

TỔ CHỨC THAM QUAN HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO , CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023

14:8, Thứ Sáu, 8-3-2024
TỔ CHỨC THAM QUAN HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO , CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023

Được sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của lãnh đạo và nhân viên UBND huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định, UBND huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên, UBND huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa; Đoàn công tác đã được gặp và làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng, phát triển, công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giảm nghèo, công tác thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững.

- Đoàn công tác được nghe báo cáo về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, một số nét về công tác giảm nghèo, những điều đã làm được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững tại các huyện.

Tác giả: Nguyễn Bích Như (Phòng LĐ-TBXH)

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ