Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay giải quyết việc làm năm 2023 gắn với công tác giảm nghèo bền vững

10:5, Thứ Hai, 11-3-2024
Tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay giải quyết việc làm năm 2023 gắn với công tác giảm nghèo bền vững

Nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực giảm nghèo, trong thời gian từ ngày 20/6-29/6/2023, Phòng Lao động - TBXH phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức 08 lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý vốn vay giải quyết việc làm năm 2023 cho các xã, thị trấn với hơn 400 đối tượng là đại diện lãnh đạo UBND, công chức LĐ-TBXH, Trưởng các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Trưởng thôn, bản, khu phố trưởng, Tổ trưởng, tổ phó Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nội dung tập huấn giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng chính sách xã hội. Trang bị những kiến thức nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động ủy thác đối với Tổ chức hội, đoàn thể cấp xã. Nâng cao vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách. Giải pháp về sử dụng nguồn vốn vay GQVL hiệu quả. Kỹ năng rà soát, phân loại đối tượng ưu tiên cho vay vốn GQVL tại địa phương góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ