Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

9:22, Thứ Sáu, 15-3-2024

So sánh kết quả năm 2022 và Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo 100% các xã, thị trấn đã đạt và vượt chỉ tiêu đã ký kết với UBND huyện đây là điểm nổi bật năm 2023( vượt 84/23 hộ vượt 365%). Bên cạnh đó các chính sách BHYT, tiền điện sáng, vay vốn, dịch vụ xã hội người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầy đủ kịp thời; 100% trẻ em hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất từng bước giảm nghèo đều được huyện quan tâm thực hiện. 

          Để phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức dưới 3%; đến năm 2025, có 100% xã tỷ lệ nghèo đa chiều đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí áp dụng cho giai đoạn 2022-2025, thời gian tới, với chủ trương định hướng huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân: phải giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; Hỗ trợ người nghèo theo phân tích thiếu hụt hộ, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống đó là nội dung định hướng của huyện với các năm tiếp theo.

                                                                                                 Tác giả

                                                                                     Nguyễn Thị Thúy Hà

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ