Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Số liệu BTXH năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

10:28, Thứ Hai, 2-5-2022

BTXH:
Chi trả tiền BTXH tháng 4
Trợ cấp BTXH tháng 1, 2 năm 2022
Chi trợ cấp BTXH tháng 8 năm2021
Trợ cấp BTXH tháng 7 năm 2021
Trợ cấp BTXH tháng 6 năm 2021
Trợ cấp BTXH tháng 5 năm 2021
Trợ cấp tháng 4 BTXH
Trợ cấp tháng 1 BTXH
DS nhà ở ảnh hưởng bởi thiên tai 2020
Chi trợ cấp tháng 12 đối tượng BTXH
Chi trợ cấp tháng 11 đối tượng BTXH
Chi trợ cấp tháng 10 đối tượng BTXH
Chi trợ cấp tháng 9 đối tượng BTXH
Chi tiền trợ cấp tháng 8 đối tượng BTXH
Trợ cấp BTXH tháng 7 năm 2020
Trợ cấp BTXH tháng 6 năm 2020
Trợ cấp BTXH tháng 4, tháng 5( chi 2 tháng 1 lần) tại nhà
Trợ cấp BTXH tháng 3
Chi trả trợ cấp BTXH tháng 2 năm 2020
Tổng hợp quà tết Nguyên Đán Canh Tý 2020
V/v Phân bổ số lượng đối tượng được tặng quà từ Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” năm 2020(đợt 7)
Chi trợ cấp BTXH tháng 1 năm 2020
Báo cáo kinh phí thực hiện trợ cấp BTXH năm 2019
DS và BTH chi trả tháng 12 đối tượng BTXH tháng 12 năm 2019
Trợ cấp đối tượng BTXH tháng 11 năm 2019
Trợ cấp tháng 10 BTXH
Trợ cấp tháng 9 BTXH
Trợ cấp BTXH tháng 8 năm 2019
Danh sách chi trả trợ cấp BTXH tháng 7 năm 2019
Quyết định phân bổ tiền điện hộ nghèo, BTXH quya 2/2019
Danh sách và BTH chi trả trợ cấp tháng 6 BTXH
Quyết định phân bổ tiền điện hộ nghèo, hộ BTXH quý 1/2019
Biểu tổng hợp và danh sách chi trả đối tượng BTXH tháng 5
Danh sách,anh sách, BTH chi trả tháng 3
Danh sách, BTH chi trả tháng 3
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BTXH năm 2017,2018 và 3 tháng đầu năm 2019( BTH kèm theo)
Báo cáo tình hình thực hiện quý 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2019
Báo cáo số liệu 2017, 2018 và 2 tháng 2019
Báo cáo công tác BTXH năm 2018
Danh sáchBTH chi trả tháng 8
Danh sáchBTH chi trả trợ cấp tháng 7
Danh sáchBTH chi trả trợ cấp tháng 6
Danh sáchBTH chi trợ cấp tháng 3
báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động 53-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy( biểu kèm theo)
Báo cáo công tác BTXH 6 tháng năm 2018

Danh sáchBTH chi trả BTXH tháng 5
phân bổ gạo hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bão lụt
Danh sách chi trả tháng 12 đối tượng BTXH và BTH chung của toàn huyện và BTH của 9 xã, thị trấn tháng 12 đối tượng BTXH
CV Hướng dẫn thực hiện Nghị định 103/2017/NĐ-CP
Danh sách chi trả tháng 11 đối tượng BTXH và BTH chung của toàn huyện và BTH của 9 xã, thị trấn tháng 11 đối tượng BTXH
Danh sách chi trả tháng 10 đối tượng BTXH và BTH chung của toàn huyện và BTH của 9 xã, thị trấn tháng 10 đối tượng BTXH
Danh sách chi trả tháng 9 đối tượng BTXH và BTH 9 xã, thị trấn tháng 9 đối tượng BTXH
Danh sách chi trả tháng 8 đối tượng BTXH và BTH 9 xã, thị trấn tháng 8 đối tượng BTXH
Danh sách chi trả tháng 7 đối tượng BTXH và BTH 9 xã, thị trấn đối tượng BTXH tháng 7 
Danh sách chi trả tháng 6 đối tượng BTXH và BTH 9 xã, thị trấn đối tượng BTXH tháng 6 
BTH chung đối tượng khuyết tật điều tra VNAH tại địa bàn Cam Lộ
Báo cáo công tác BTXH quý 1 năm 2017
BHYT đối tượng BTXH quý 1, quý 2 năm 2017
Trẻ em:

Báo cáo kết quả tháng hành động vì trẻ em
Kết quả xét duyệt XPPHVTE năm 2018( đã thông qua họp ban BVCSTE cấp huyện và BBVCSTE các xã, thị trấn)
Kết quả đề nghị XPPHVTE đề nghị thông qua HĐXDTE cấp huyện ngày 01/11/2018
Thu kết quả học tập 2017-2018( kèm danh sách)
Báo cáo XPPHVTE 3 năm 2015-2017( kèm phụ lục)
Kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2018
Kế hoạch Hội thi Luật trẻ em
Kế hoạch Hội trại
Báo cáo công tác trẻ em 6 tháng năm 2018

Quyết định công nhận xã, thị trấn PHVTE năm 2017
Kế hoạch tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi
về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
CV hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2017
V/v thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017   
Tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2017
Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”
Báo cáo công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2017
Nghèo:
Biểu tổng hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Đề xuất tiền điện sáng hộ nghèo+ hộ BTXH quý 3
Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2021
Phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
DS hộ đăng ký thoát nghèo theo Thông tư 17/2016/TT-BLĐ
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019(chi tiết)
Biểu tổng hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo có phân tích qua 11 biểu
Bản ký kết LĐVL, giảm nghèo
Báo cáo đánh giá nhanh HN, HCN năm 2018( các biểu giao chỉ tiêu của các hội, đoàn thể làm so sánh)
BTH hộ nghèo thực hiện chính sách năm 2018
Kế hoạch kiểm tra giám sát giảm nghèo năm 2018

Biểu tổng hợp kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và BTXH quý 3/2017
Đề xuất nhu cầu nhà ở hộ nghèo năm 2017
BTH phân nhóm thiếu hụt không thiếu hụt BHYT năm 2017
BTH phân tích nghèo thu nhập và nghèo thiếu hụt năm 2017
BTH nghèo, cận nghèo 2017
Ký kết giảm nghèo giữa UBND huyện và các Hội đoàn thể
Danh sách, BTH nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg
Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và BTXH quý 2/2017

Mại dâm ma túy:
Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm ma túy 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
Báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch về công tác mại dâm ma túy

Bình đẳng giới:
Báo cáo sơ kết 10 thực hiện Luật Bình đẳng giới

Khác:
Báo cáo năm 2018, nhiệm vụ 2019
Báo cáo 9 tháng năm 2018
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp năm 2018

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ