Lịch làm việc - Huyện Cam Lộ

Lịch làm việc tuần 39 (từ ngày 25/9-29/9/2023)

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

Ghi chú

Thứ 2 – ngày 25/9

Sáng

Đ/c  Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn hội ý cơ quan

Chiều

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng Lao động-TB&XH

Thứ 3 – ngày 26/9

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng Lao động-TB&XH

Chiều

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà dự chương trình Đêm hội trăng rằm tại Cam Hiếu

Tập thể CC

Trường TH-THCS Cam Hiếu

Thứ 4 – ngày 27/9

Sáng

Đ/c Vĩnh họp UBND huyện

HT. UB                                                       

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà làm việc tại cơ quan

Phòng Lao động-TB&XH

Chiều

Thứ 5 – ngày 28/9

Sáng

Đ/c Vĩnh dự Hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2023 và Quản lý lao động gắn với dữ liệu dân cư năm 2023

Tập thể CC

HT. UBND

Đ/c Hà dự thẩm định thôn NTM kiểu mẫu mức 1 (Thôn Mai Lộc 1, xã Cam Chính) 

Cam Chính

Chiều

Đ/c Vĩnh dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu QH tỉnh tại Cam Thành

Cam Thành

Thứ 6 – ngày 29/9

Sáng

 Đ/c Hà, Đ/c Tuấn làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

Phòng Lao động-TB&XH

Chiều

Thứ 7 – ngày 30/9

Sáng

Chiều

15h: Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà làm việc với Đoàn công tác UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc

Đ/c Như, Đ/c Minh

HT. UBND huyện

           

]]>
Thủ tục hành chính

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ