Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 29/12/2016 của HĐND huyện để thực hiện kế hoạch phát triển quỹ đất phục vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 1239

Tổng lượt truy cập: 5.851.618