Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Nghị quyết 05/-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung nghị quyết số 44/NQ-HĐND, ngày 31/12/2020 của HĐND huyện để thực hiện kế hoạch phát triển quỹ đất giai đoạn 2021-2025

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 1337

Tổng lượt truy cập: 5.851.716