Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Nghị quyết tiếp tục thực hiện và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động trực tiếp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1151

Tổng lượt truy cập: 5.851.530