Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Nghị quyết thông qua đề án xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp có giá trị gia tăng cao gắn với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giai đoạn 2021-2025

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 1400

Tổng lượt truy cập: 5.851.779