Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Nghị quyết kéo dài và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/06/2016 của HĐND huyện về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng ở các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện Cam Lộ

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1173

Tổng lượt truy cập: 5.851.552