Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2023

10:8, Thứ Hai, 11-3-2024
Thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2023

Thực hiện Dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững; trong năm 2023, phòng Lao động - TB&XH đã chủ động tham mưu, xây dựng hướng dẫn thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên cơ sở tập hợp những văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, gửi UBND các xã, thị trấn nghiên cứu thực hiện.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu UBND huyện phê duyệt 08 dự án Chăn nuôi bò sinh sản tại 08 xã, thị trấn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Để dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, các địa phương đã và đang tích cực tuyên truyền, tư vấn những mô hình, cách làm hiệu quả đến người dân, để từ đó xây dựng dự án, mô hình phù hợp, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ. Qua đó, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Dự kiến trong năm 2024, 2025 huyện Cam Lộ tiếp tục hỗ trợ thêm các mô hình, dự án với tổng số tiền > 2 tỷ đồng./.

                                                                           Tác giả

                                                                   Nguyễn Bích Như

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ