Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Phòng LĐ-TBXH tổ chức trực báo đánh giá kết quả thực hiện công tác lĩnh vực LĐ-TBXH với các xã thị trấn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

8:46, Thứ Hai, 10-7-2023
Phòng LĐ-TBXH tổ chức trực báo đánh giá kết quả thực hiện công tác lĩnh vực LĐ-TBXH với các xã thị trấn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Phòng LĐ-TBXH tổ chức trực báo đánh giá kết quả thực hiện công tác lĩnh vực LĐ-TBXH với các xã thị trấn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ