Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Phòng LĐ-TBXH đối thoại với Nhân dân vè thực hiện các chính sách, pháp luật về lĩnh vực LĐ-TBXH tại xã Cam Thủy

14:25, Thứ Sáu, 26-5-2023
Phòng LĐ-TBXH đối thoại với Nhân dân vè thực hiện các chính sách, pháp luật về lĩnh vực LĐ-TBXH tại xã Cam Thủy

Phòng LĐ-TBXH đối thoại với Nhân dân vè thực hiện các chính sách, pháp luật về lĩnh vực LĐ-TBXH tại xã Cam Thủy. Tham dự có Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các tổ chức CT-XH xã Cam Thủy. Tại buổi đối thoại, các đồng chí phụ trách chuyên môn lĩnh vực đã giải đáp các thắc mắc, những vẫn đề chưa rõ đồng thời hướng dẫn bà con thực hiện tốt các chính sách pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm, chính sách, người có công và bảo trợ xã hội.... Qua buổi đối thoại đã giúp bà con nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ góp phần vào sự phát triển chung của quê hương.

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ