Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Công bố QĐ phó Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Cam Lộ

9:41, Thứ Năm, 16-2-2023
Công bố QĐ phó Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Cam Lộ

Đ/c Nguyễn Xuân Tuấn được bổ nhiệm phó Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Cam Lộ tại Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 03/02/2023 của UBND huyện

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ