Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Phòng LĐ-TBXH kiểm tra tại xã Thanh An về lĩnh vực LĐ, việc làm, chính sách, có công, Pháp luật lao động năm 2023

10:52, Thứ Ba, 25-4-2023
Phòng LĐ-TBXH kiểm tra tại xã Thanh An về lĩnh vực LĐ, việc làm, chính sách, có công, Pháp luật lao động năm 2023

Phòng LĐ-TBXH, Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách phát triển BHXH, BHYT làm việc với UBND, UBMT các tổ chức CTXH xã Thanh An về lĩnh vực LĐ, việc làm, chính sách, có công, Pháp luật lao động năm 2023

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ