Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Phòng LĐ-TBXH phối hợp với tổ chức Zhishan Foundation trao học bổng C.I đợt 1 năm 2023

9:39, Thứ Năm, 6-4-2023
Phòng LĐ-TBXH phối hợp với tổ chức Zhishan Foundation trao học bổng C.I đợt 1 năm 2023

Phòng LĐ-TBXH phối hợp với tổ chức Zhishan Foundation trao học bổng C.I đợt 1 năm 2023 cho 80 em học sinh học giỏi, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 59,600 triệu đồng

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ