Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Phòng LĐ-TBXH kiểm tra tại xã Cam Thủy về lĩnh vực LĐ, việc làm, chính sách, có công, Pháp luật lao động năm 2023

10:54, Thứ Ba, 25-4-2023
Phòng LĐ-TBXH kiểm tra tại xã Cam Thủy về lĩnh vực LĐ, việc làm, chính sách, có công, Pháp luật lao động năm 2023

Phòng LĐ-TBXH, Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện làm việc với ĐU, HĐND, UBND, UBMT, các tổ chức CT-XH xã Cam Thủy về lĩnh vực LĐ, việc làm, chính sách, có công, Pháp luật lao động năm 2023

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ