Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học

Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lộ vừa tổ chức tập huấn triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tiểu học và giáo viên có năng lực về công nghệ thông tin/nhân viên chuyển đổi số các trường có cấp tiểu học trên địa bàn.

Các giáo viên tham gia tập huấn triển khai thí điểm học bạ số

Tại lớp tập huấn, các thầy cô giáo được phổ biến những nội dung liên quan đến học bạ số; mục đích, yêu cầu, lộ trình triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học; những định hướng cơ bản của việc triển khai thí điểm học bạ số nói riêng và việc chuyển đổi số của ngành nói chung trong giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng chữ ký số, cách sử dụng phần mềm ký số học bạ, quy trình quản lý học bạ số; thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm học bạ số…

Hiện nay 100% cơ sở giáo dục tiểu học của Cam Lộ đã bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kĩ thuật, chủ động về nhân lực, nguồn lực để thực hiện các giải pháp, nội dung, yêu cầu đối với học bạ số. Vì vậy 11/11 cơ sở có cấp tiểu học của huyện Cam Lộ thực hiện thí điểm học bạ số. Mỗi đơn vị tham gia thí điểm thực hiện 100% học bạ số các khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 của năm học 2023 - 2024.

Việc triển khai thí điểm học bạ số ở các cơ sở giáo dục tiểu học nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần cải tiến năng lực quản lí, cải cách hành chính và giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, tiết kiệm thời gian cho giáo viên; đổi mới công tác quản lí cho nhà trường và phụ huynh cũng như thuận tiện trong việc tra cứu kết quả học tập của học sinh.

Phan Anh

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 2706

Tổng lượt truy cập: 5.998.472