Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Hội CCB xã Cam Thành tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024

Hội CCB xã Cam Thành vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019-2024

5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được cán bộ, hội viên CCB xã Cam Thành hưởng ứng tích cực với các mục tiêu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hội CCB xã đã gắn phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Chủ động phối hợp lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Chung tay vì người nghèo”; mô hình “Đường hoa tự quản”, mô hình “CCB chủ động, sáng tạo trong công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với xây dựng văn minh đô thị”; “Hội CCB gương mẫu trong xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Ngoài ra, phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình cũng được hội viên hưởng ứng tích cực. Hiện nay hội đang quản lý 7 tổ TK&VV với 240 hộ, số dư trên 12 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn phát triển sản xuất mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.  Qua phong trào đã phát huy truyền thống, ý chí, tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu bằng trí tuệ và sức lao động của chính mình; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực

Dịp này, Hội CCB huyện Cam Lộ và UBND xã Cam Thành đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024.

Võ Tha

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 192

Tổng lượt truy cập: 6.647.492