Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Triển khai thực hiện bộ công cụ phần mềm đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập”

Sáng nay 24/4, Hội Khuyến học huyện Cam Lộ phối hợp với LĐLĐ huyện tổ chức tập huấn triển khai thực hiện bộ công cụ phần mềm đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập” cho đại diện BCH Công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn giới thiệu mô hình tổ chức quản lý của chương trình, bộ công cụ đánh giá, phân cấp quản lý và hướng dẫn các bước sử dụng ở từng cấp hội đến công dân. Trong đó, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin số hóa mô hình “Công dân học tập”; sử dụng phần mềm và xử lý các số liệu, minh chứng... Đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời và xây dựng mô hình; hỗ trợ tối đa việc tự động hóa thu thập thông tin, đánh giá các tiêu chí công dân học tập.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” và Quyết định số 244/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam về Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030”, nhằm nâng cao chất lượng mô hình học tập thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện chương trình. Đồng thời, tăng cường năng lực kỹ thuật số cho người lao động, hình thành những “công dân số” đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia.

                         Như Quỳnh

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 195

Tổng lượt truy cập: 6.647.495