Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Ra mắt mô hình “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và tham gia bảo đảm ANTT”

Ban chỉ đạo 138-1523 xã Cam Hiếu vừa phối hợp với Nhà máy viên nén năng lượng Cam Lộ ra mắt mô hình “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và tham gia bảo đảm ANTT”.

Ký kết thực hiện mô hình “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và tham gia bảo đảm ANTT” giữa công an xã Cam Hiếu với Nhà máy viên nén năng lượng Cam Lộ

Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm Công nghiệp Cam Hiếu. Nhà máy có hơn 90 lao động thường xuyên, trong đó 70% là người lao động tại địa phương. Việc ra mắt mô hình “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và tham gia bảo đảm ANTT” nhằm gắn hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị với bảo vệ môi trường bền vững bằng các giải pháp như: cải tiến, nâng cấp dây chuyền thiết bị theo hướng hiện đại hóa, hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động sản xuất; xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng để cung cấp cho hoạt động của Nhà máy theo hướng trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng bền vững… Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người lao động trong việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường cũng như cảnh giác với mọi loại tội phạm, kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng tình hình an ninh trật tự để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

                                                                                                                        Anh Vũ

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 2968

Tổng lượt truy cập: 5.998.734