Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Tập huấn ứng dụng thương mại điện tử trong khởi nghiệp và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên

Ngày 21/12/2022, Huyện đoàn Cam Lộ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức tập huấn ứng dụng thương mại điện tử trong khởi nghiệp và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thanh niên nông thôn cho các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các đoàn viên, thanh niên đã được cung cấp thông tin về các nội dung như: Một số ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới trong nông nghiệp; thông tin về nông sản hữu cơ; giới thiệu quy trình, thủ tục hướng dẫn xây dựng thương hiệu, bản quyền sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, các đoàn viên, thanh niên cũng được nghe giới thiệu những mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Cam Lộ nói riêng. 

Thông qua lớp tập huấn tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp của bản thân; tìm hiểu các chủ trương, chính sách hỗ trợ, định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện để vững tin trong quá trình khởi nghiệp; trang bị kỹ năng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; nâng cao trình độ, kỹ năng của thanh niên nông thôn trong trồng trọt, chăn nuôi. Từ đó ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 140

Tổng lượt truy cập: 6.647.440