Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Cam Lộ vừa phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo các xã, thị trấn, các thôn, bản, khu phố trên địa bàn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn việc giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Thông tư số 10, ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời triển khai các thông tư và văn bản hướng dẫn, thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của các bộ, ngành liên quan.

Thông qua lớp tập huấn, giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025; việc triển khai chương trình tại địa phương. Qua đó thực hiện việc hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng đói nghèo, đảm bảo thực hiện chương trình đúng mục tiêu, đối tượng, hiệu quả và bền vững.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 842

Tổng lượt truy cập: 615.915