Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Chương trình Nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc hỗ trợ huyện Cam Lộ xây dựng mô hình sản xuất lạc giống xác nhận

Nhằm giúp bà con nông dân chủ động nguồn lạc giống để phục vụ sản xuất tại chỗ, từ vụ hè thu năm 2024, Chương trình Nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOPIA) và Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ hỗ trợ xây dựng sản xuất lạc giống xác nhận tại thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ với diện tích 20 ha.

Tập huấn quy trình sản xuất lạc giống cho người dân nằm trong vùng dự án

Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ giống lạc ban đầu (giống L14), vật tư, hệ thống sấy lạc giống, tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất lạc giống đạt năng suất, chất lượng cao; phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn bao tiêu sản phẩm lạc... Dự án kéo dài đến năm 2028.

Sau khi dự án kết thúc, địa phương tiếp tục vận hành hệ thống sản xuất lạc giống, nhằm đảm bảo người dân chủ động được nguồn giống chất lượng cao phục vụ sản xuất lạc trên địa bàn.

Đây là chương trình nằm trong Dự án Phổ cấp giống lạc chất lượng cao cho vùng khô hạn và nâng cao giá trị gia tăng cây lạc ở Việt Nam.

Anh Vũ

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 3018

Tổng lượt truy cập: 5.998.784