Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Sẽ phát triển thêm khoảng 4.000 ha rừng có chứng chỉ FSC

Lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ vừa có buổi làm việc với Công ty TNHH Gỗ Quốc gia-Chi nhánh Quảng Trị về liên kết rừng trồng có chứng chỉ FSC.

Vườn cây mô ươm chiết cành phục vụ giống trồng rừng tại xã Cam Tuyền

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Gỗ Quốc gia-Chi nhánh Quảng Trị cho biết, hiện nay công ty đang xây dựng Nhà máy chế biến gỗ viên nén tại TP. Đông Hà với diện tích 2 ha; công suất 5000 tấn/tháng, nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy 11.000 tấn/tháng, từ gỗ, cành, vỏ cây, phế-phụ phẩm từ gỗ rừng trồng. Thời gian vận hành dự kiến tháng 8/2024. Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với hai đối tác ở Nhật Bản, yêu cầu sản phẩm phải có chứng chỉ FSC.

Với nhu cầu nguyên liệu của nhà máy mỗi năm khoảng 132.000 tấn, xuất phát từ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và yêu cầu từ các đối tác khách hàng, công ty muốn phát triển vùng nguyên có chứng chỉ FSC tại huyện Cam Lộ với diện tích từ 3.000 - 4.000 ha. Hiện tại đơn vị cũng đã ký hợp đồng với Trung tâm Nghiên cứu và Quản lý tài nguyên về việc hỗ trợ xây dựng hồ sơ cấp chứng chỉ nhóm FSC liên kết giữa doanh nghiệp và nhóm hộ chủ rừng.

Trong quá trình triển khai cấp chứng chỉ FSC, công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng, rà soát hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện đăng ký đánh giá cấp chứng chỉ; chi trả toàn bộ chi phí mời Tổ chức quốc tế đánh giá và cấp chứng chỉ; xây dựng hợp đồng nguyên tắc giữa công ty và các hộ/nhóm hộ thể hiện rõ cơ chế hưởng lợi giữa hai bên khi đạt và duy trì chứng chỉ; cam kết thu mua gỗ của các hộ/nhóm hộ có chứng chỉ với giá cao hơn giá thị trường tại thời điểm thu mua hoặc hỗ trợ cây giống để tái trồng rừng.

Lãnh đạo huyện Cam Lộ thống nhất với những phương án và chính sách mà công ty đưa ra. Đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn phối hợp với doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến đến các chủ rừng tham gia vào nhóm liên kết để cấp chứng chỉ rừng FSC; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và đơn vị tư vấn quy trình pháp lý và các thủ tục liên quan trong quá trình xây dựng chứng chỉ. Phấn đấu đến tháng 3 năm 2025 sẽ triển khai cấp chứng chỉ cho các chủ rừng tham gia.

                                                                                                            Anh Vũ

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 1213

Tổng lượt truy cập: 5.851.592