Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cuối năm 2022

9:13, Thứ Tư, 12-10-2022
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cuối năm 2022

Ngày 10/10/2022 Cam Lộ tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát để xác định, lập danh sách, tổng hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cuối năm 2022,  với sự tham gia của 236 người là thành viên BCĐGN huyện, BCĐGN các xã, thị trấn và ĐTV của 80 thôn, bản khu phố. Qua đây, khẳng định trách nhiệm lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng; sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và có sự tham gia của người dân với phương châm: Kết quả rà soát phản ảnh đúng thực trạng đời sống của nhân dân; bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo; không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2022; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ