Cải cách hành chính - Huyện Cam Lộ

Cải cách hành chính

Công an Cam Lộ với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Trị về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 3104/QĐ-BCA của Bộ Công an ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân”, Công an huyện Cam Lộ đã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”...

Công an Cam Lộ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Cam Lộ đã không ngừng cải cách tổ chức bộ máy, nghiên cứu, tìm tòi cách làm hay trong giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân.

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 5793

Tổng lượt truy cập: 294.336