Cải cách hành chính - Huyện Cam Lộ

Cải cách hành chính

Tạo lập nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả ở Cam Lộ

Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân được huyện Cam Lộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện...

Chuyển biến tích cực xây dựng chính quyền điện tử ở huyện Cam Lộ

Nhằm tạo bước đột phá nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; cung cấp các dịch vụ công chất lượng tốt phục vụ người dân và doanh nghiệp, huyện Cam Lộ đã ban hành Đề án “Xây dựng chính quyền điện tử huyện Cam Lộ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”....

Công an Cam Lộ với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Trị về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 3104/QĐ-BCA của Bộ Công an ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân”, Công an huyện Cam Lộ đã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”...

Công an Cam Lộ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Cam Lộ đã không ngừng cải cách tổ chức bộ máy, nghiên cứu, tìm tòi cách làm hay trong giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân.

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 279

Tổng lượt truy cập: 5.687.232