Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Xã Cam Chính chú trọng cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Thời gian qua, UBND xã Cam Chính đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Nhờ đó, năng lực và chỉ số CCHC của xã từng bước được nâng lên, tạo niềm tin, sự hài lòng của nhân dân với chất lượng phục vụ của chính quyền.

Người dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cam Chính luôn xác định việc thực hiện tốt công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC tại địa phương. 

Để thực hiện tốt công tác CCHC, UBND xã đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động theo từng quý, năm; tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... Bà Nguyễn Thị Hương, thôn Minh Chính, xã Cam Chính cho biết: “Tôi ít khi có việc liên hệ với bộ phận một cửa UBND xã nên không biết những thay đổi trong CCHC của bộ phận này nay đã có những đột phá như vậy. Trước đây, mỗi lần nói đến việc làm hồ sơ thủ tục là tôi băn khoăn, có khi phải mất cả ngày mà chưa xong việc. Nay hồ sơ thủ tục của tôi được giải quyết rất nhanh. Điều này đã tạo được niềm tin cho người dân chúng tôi mỗi khi cần đến cơ quan chính quyền…”

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2024, xã đã tiếp nhận 1426 hồ sơ, trong đó trực tuyến 1426 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 100% hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, trễ hạn; tiếp nhận 12 đơn, đã giải quyết 10 đơn, còn 2 đơn đang trong quá trình giải quyết với nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai và một số lĩnh vực khác. Không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi đến làm việc.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Đồng thời, triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức xã đều đủ chuẩn về trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, xã Cam Chính đã tập trung làm tốt các công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính mới đã tạo sự thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cam Chính khẳng định: “Nhận thức của người dân ngày càng nâng cao, nhất là trong việc thực hiện các giao dịch TTHC. Để phục vụ tốt nhất cho công dân, xã đã bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn phù hợp, tận tình trong công việc, thái độ hòa nhã với người dân để làm việc tại bộ phận một cửa. Hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa đều được đưa vào phần mềm hệ thống dịch vụ điện tử theo cơ chế một cửa, tập trung giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định và trả kết quả đúng hẹn đã giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho người dân cũng như tổ chức, doanh nghiệp”

Có thể khẳng định, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ đã và đang xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Song song với đó, xã cũng đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ; thực hiện công tác CCHC hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân, góp phần xây dựng quê hương Cam Chính ngày càng văn minh, phát triển.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 834

Tổng lượt truy cập: 6.768.463