Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lộ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 gắn với cập nhật lý luận kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học được cung cấp những kiến thức cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022; chuyển đổi số, những gợi ý giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời, hội nghị cũng cập nhật lý luận kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh trên địa bàn huyện.
Thông qua công tác bồi dưỡng chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường học nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2022-2023, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 1102

Tổng lượt truy cập: 616.176