Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Cao cà gai leo An Xuân được đề xuất công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia

Qua quá trình tiến hành phân hạng, đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh Quảng Trị, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh (Hội đồng) đã chọn ra 50/56 sản phẩm tham gia dự thi để đề xuất UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3-4 sao. Đồng thời đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp quốc gia đánh giá, công nhận 1 sản phẩm hạng 5 sao.

Vùng nguyên liệu cà gai leo An Xuân ở thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền

Trong số các sản phẩm được Hội đồng đề xuất UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, có 26 sản phẩm đề xuất công nhận hạng 4 sao, 23 sản phẩm đề xuất công nhận hạng 3 sao.

Huyện Cam Lộ có 10/19 sản phẩm được đề nghị công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh và thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao cà gai leo của Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân (Cam Lộ) đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đây cũng là địa phương đầu tiên của vùng Bắc Trung Bộ canh tác dược liệu đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới” (GACP-WHO).

Qua 4 năm triển khai Chương trình OCOP, toàn tỉnh đã có 90 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó có 18 sản phẩm 4 sao và 72 sản phẩm 3 sao.

Bảo Bình

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 5

Tổng lượt truy cập: 6.647.305