Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn

 Sáng nay 14/5, Đảng ủy Quân sự huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị

10 năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Cam Lộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương và các văn bản liên quan về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 những năm tiếp theo. Xây dựng, b sung các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, trong đó đã xây dựng và điu chnh 3 kế hoạch PCTT&TKCN, 2 kế hoạch phòng chống cháy nổ, ứng cứu sập đ công trình; 2 phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão, 1 kế hoạch hiệp đng PCTT& TKCN. Tổ chức huấn luyện, luyện tập và làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó kịp thời có hiệu quả các tình huống thiên tai, tai nạn, sự c xảy ra, không để bị động bất ngờ. Trong 10 năm qua, đã tổ chức huấn luyện 10 cuộc, với hơn 900 lượt đồng chí tham gia; ch đạo và tổ chức luyện tập nghiêm túc các phương án PCTT, TKCN. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm ca các cấp, các ngành trong lãnh đạo, ch đạo điều hành; nm được những nội dung cơ bn trong xử lý mọi tình huống cơ quan, đơn vị và địa phương.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện về nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ này được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự ATXH, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

          Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của trên về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tại, cứu hộ, cứu nạn. Kịp thời xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy và kế hoạch triển khai thực hiện khi có Chỉ thị, Nghị quyết mới. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường giáo dục sâu, rộng trong nhân dân về ý thức; xác định rõ tránh nhiệm và nghĩa vụ trong bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của cả cộng đồng. Tăng cường chuẩn bị tốt về mọi mặt, đảm bảo an toàn về người, kho tàng, doanh trại, vũ khí trang bị, sẵn sàng ứng phó, xử lý có hiệu quả các tình huống; thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tận dụng và khai thác có hiệu quả nguồn lực tại chỗ của địa phương, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao trình độ mọi mặt và khả năng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn của LLVT huyện.

Anh Vũ

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 2679

Tổng lượt truy cập: 5.998.445