Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị

Ngày 10/5/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hội nghị được kết nối với hơn 4.300 điểm cầu với sự tham dự của hơn 206.000 đại biểu. Tại điểm cầu huyện Cam Lộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; báo cáo viên Huyện ủy; lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Cam Lộ

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban kinh tế Trung ương quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Theo đó, mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới...; tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Trên cơ sở đó, nghị quyết đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Nghị quyết 41-NQ/TW đã khẳng định quan điểm "đội ngũ doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng an ninh”. Sau hội nghị, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, học tập để đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời chú trọng tuyên truyền cho nhân dân và giúp cho đội ngũ doanh nhân nhận thức sâu sắc về vai trò và vị thế của mình trong đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 2589

Tổng lượt truy cập: 5.998.355