Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Văn bản QPPL lĩnh lực NCC

14:4, Thứ Tư, 21-9-2022

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP: quy định mức hưởng trợ cấp đối với NCC 
Nghị định 131/2021/NĐ-CP: Quy định chi tiết biện pháp thi hành pháp lện UDDNCC
Pháp lệnh NCC số 02/2020/UBTVQH 14
Pháp lệnh NCC
Nghị định 31/2013: về ưu đãi người có công
Thông tư 05/2013: Lập HS, quản lý HS ưu đãi NCC
Thông tư LT BLĐTBXH-BTC số 13/2014: hướng dẫn điều dưỡng, trợ giúp dụng cụ chỉnh hình
Thông tư số 16: hướng dẫn nội dung xác nhận chế độ ưu đãi đối với NCC với cách mạng
Nghị định số 56/2013: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hanh pháp lệnh vinh dự " BMVNAH"
Thông tư 03/2014/BNV-BQP-BLĐTBXH: về quy định vinh danh "BMVNAH"
Quyết định 22/2016: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Thông tư số 36/2015: về ưu đãi trong giáo dục con của người có công
Thông tư số 28/2013: xác nhận các chính sách như thương binh khi không còn giấy tờ
 Nghị định 45/2006: về sử dụng quỹ "đền ơn đáp nghĩa"
Nghị định 70/2017: Mức phụ cấp, trợ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng
Thông tư 20/2016/BYT-BLĐTBXH về 17 nhóm bệnh nhiễm chất độc hóa học
Quyết đinh: 408/2017: quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng  
 Thông tư 101/2018/BTC:Quản lý và sử dụng kinh phí ưu đãi NCC

Nghị đinh 58/2019/NĐ-CP: Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ƯĐNCC với cách mạng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ