Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Quyết định 2719/QĐ-UBND, ngày 15/11/2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông thuộc phạm quản lý của Sở LĐ-TBXH

15:33, Thứ Năm, 25-4-2024

/documents/39955/0/TTHC.+So+LD.pdf/91f73ae6-fe0b-d3d0-0a5e-a4c07672ada4?t=1714033983114 Quyết định 2719/QĐ-UBND, ngày 15/11/2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông thuộc phạm quản lý của Sở LĐ-TBXH

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ