Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Công văn 645, ngày 21.6.2023 về báo cáo đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện

7:59, Thứ Năm, 6-7-2023

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ