Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Văn bản QPPL lĩnh lực LĐ-VL-DN

13:54, Thứ Tư, 21-9-2022

Quyết định 23/2021/QĐ-TTG: Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng LĐ gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19
Nghị quyết 68/NQ-CP: chính sách hỗ trợ người lao dộng gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19
Nghị định 145/2020/NĐ-CP: hướng dẫn 1 số Điều của Luật lao động
Bộ Luật lao động 
Nghị đinh 28/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động,BHXH......
Nghị định số 90/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ luật Lao động
Luật Lao động.
Nghị định 49/2015: Thi hành một số Điều Bộ Luật Lao động về tiền lương
Nghị định 05/2015: Hướng dẫn thi hành một số nội dung Luật lao động
Thông tư 23/2015: Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
Luật Việc làm
Luật dạy nghề
Quyết định 1956/2009: Đào tạo nghề theo cho lao động nông thôn đến năm 2020
Nghị định số 61/2015 về: chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Quyết định số 63/2015: về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.
Thông tư số 45/2015: về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Thông tư số 27/2015: về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.
Nghị định số 95/2013: đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Quyết định số 55/2013: về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Nghị quyết số 52/2016 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
Thông tư: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH/BTC: Về chính sách hỗ trợlao động đi nước ngoài
Nghị định 141: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng
Hưongws dẫn 609: Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Thông tư 09: Chính sách hỗ trợ cho người xuất khẩu lao động

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ