Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

UBND huyện tổ chức họp BCĐ giảm nghèo huyện, BCĐ giảm nghèo cấp xã

15:1, Thứ Tư, 21-9-2022
UBND huyện tổ chức họp BCĐ giảm nghèo huyện, BCĐ giảm nghèo cấp xã

Bàn giải ngân vốn đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển GDNN thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ