Lịch làm việc - Huyện Cam Lộ

Lịch làm việc tuần 78 (từ ngày 27/11-01/12/2023)

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

Ghi chú

Thứ 2 – ngày 27/11

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn chi bộ

Toàn thể đảng viên

Phòng Lao động-TB&XH

Chiều

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn hội ý cơ quan

Phòng Lao động-TB&XH

Thứ 3 – ngày 28/11

Sáng

Đ/c Vĩnh họp các Đoàn kiểm tra của BCĐ Xây dựng cơ sở huyện

HT. HĐ

Đ/c Hà, Đ/c Tuấn làm việc tại cơ quan

Phòng Lao động-TB&XH

Chiều

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà làm việc tại cơ quan

Phòng Lao động-TB&XH

Đ/c Tuấn kiểm tra việc điều tra, quản lý người lao động gắn với CSDL quốc gia về dân cư tại Cam Thành

Theo KH 155-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện

Cam Thành

Thứ 4 – ngày 29/11

Sáng

Đ/c Vĩnh kiểm tra kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2023 tại các xã, thị trấn (theo lịch UBND huyện)

Đ/c Tuấn, Đ/c Hà làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Chiều

Đ/c Vĩnh họp các Đoàn kiểm tra của BCĐ Xây dựng cơ sở huyện  

HT. HĐ

Đ/c Tuấn làm việc với Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ về phương án đào tạo nghề

Công ty Tiến Phong

Thứ 5 – ngày 30/11

Sáng

Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Đ/c Tuấn kiểm tra việc điều tra, quản lý người lao động gắn với CSDL quốc gia về dân cư tại Thị trấn

Theo KH 155-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện

Thị trấn

Chiều

Đ/c Vĩnh họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện

P.202

Đ/c Tuấn kiểm tra việc điều tra, quản lý người lao động gắn với CSDL quốc gia về dân cư tại Thanh An

Theo KH 155-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện

Thanh An

Thứ 6 – ngày 01/12

Sáng

6h30: Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn dự lễ viếng các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 32 năm ngày tái lập huyện Cam Lộ (01/12/1991-01/12/2023)

Tập thể CC

NTLS huyện

8h: Đ/c Vĩnh, Đ/c Hà, Đ/c Tuấn làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Phòng Lao động-TB&XH

Chiều

Đ/c Tuấn kiểm tra việc điều tra, quản lý người lao động gắn với CSDL quốc gia về dân cư tại Cam Nghĩa

Theo KH 155-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện

Cam Nghĩa

Thứ 7 – ngày 25/11

Sáng

Chiều

]]>
Thủ tục hành chính

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ