Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

9:28, Thứ Hai, 2-5-2022

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1:Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ gửi phòng Lao động – TB&XH nơi quản lý mộ liệt sĩ .

Bước 2: Phòng Lao động – TB&XH nơi quản lý mộ liệt sĩ kiểm tra thông tin liên quan về phần mộ và gửi đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

Bước 3: Phòng Lao động – TB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ kiểm tra thông tin về liệt sĩ và gửi kết quả về Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý mộ.

Bước 4: Chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ sau khi nhận được kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ;

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: Số 123 - Quốc lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (mẫu số 10-MLS).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan về phần mộ và gửi đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra thông tin về liệt sĩ và gửi kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ, có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động-TB&XH

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn đính chính thông tin liệt sỹ

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (Mẫu 10-MLS)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động-TB&XH, Bộ Tài chính  hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

(Theo Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Tài liệu mẫu đính kèm

Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (Mẫu 10-MLS).

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ